1. RAZREDOBRADA NASTAVNIH JEDINICA PO TEMAMA

1. TEMA: UVOD U E-SVIJET
Informatička učionica
Osobno računalo
Mozgalica 1
Digitalni svijet
Klik-klik

2. TEMA: PRVI KORACI
Mozgalica 2
Moje radno mjesto
Miš
Tipkovnica
Internet

3. TEMA: KOMUNICIRAM NA MREŽI
Mozgalica 3
Razgovaram
Pišem poruku
E-bonton
Pravila ponašanja
Sigurno-nesigurno

4. TEMA: DIGITALNI PISAC
Pišemo digitalno
Uređujemo tekst
Spremanje dokumenta
Otvaranje dokumenta
Provjera znanja

5. TEMA: RAČUNALA NAM POMAŽU U RADU
E-svijet
Mozgalica 4
Mozgalica 5
Korak po korak do rješenja
Provjera znanja

6. TEMA: E-UČENIK
Moja prva poruka
Moji podatci
Štitim svoje podatke
Čuvam svoje podatke
E-učenik
Računalo i zdravlje
Razgovaram s drugima
Ja@škole.hr
Provjera znanja

7. TEMA: MOJ PRVI PROGRAM U SCRATCHU
Mozgalica 6
Provjera znanja

8. TEMA: DIGITALNI SLIKAR
Crtam i stvaram
Mozgalica 7
Igram se i bojim
Fotografiram
Videosastanak
Razredni projektDomene u organizaciji predmetnoga kurikuluma Informatike

Četiri su domene kojima će se realizirati ciljevi predmeta Informatika: e-Društvo, Digitalna pismenost i komunikacija, Računalno razmišljanje i programiranje te Informacije i digitalna tehnologija.
Računalna znanost i upravljanje podacima čine temelj informatičkoga društva. Zato predmet Informatiku čine osnovna znanja i koncepti računalne znanosti te razumijevanje digitalnoga prikaza, pohrane i prijenosa podataka uporabom računala, digitalnih uređaja ili mreža. Navedeni sadržaji izučavaju se u domeni Informacije i digitalna tehnologija.
Također, neophodno je razvijati logičko i algoritamsko razmišljanje koje je važno za oblikovanje problema načinom koji je prikladan za njihovo rješavanje s pomoću računala, a to se može primijeniti u drugim područjima i svakodnevnome životu. Računalno razmišljanje temeljni je pristup kojim se razvija sposobnost rješavanja problema i programiranja. Pritom je naglasak na usvajanju procesa stvaranja aplikacije od početne ideje do konačnoga proizvoda, a ne isključivo na usvajanju sintakse i semantike programskoga jezika. Aktivnosti i sadržaji ishoda iz domene Računalno razmišljanje i programiranje razvijaju inovativnost, stvaralaštvo i poduzetnost te daju vrijedna znanja koja se mogu ugraditi u budući profesionalni život.
Domena Digitalna pismenost i komunikacija usko je povezana s ostalim domenama i daje temeljne digitalne kompetencije koje su neophodne za kvalitetnu primjenu tehnologije pri obavljanju svakodnevnih obveza, ali i za stjecanje kompetencija iz ostalih domena. Uporabom različitih programa za komunikaciju i suradnju omogućuje se razvijanje komunikacijskih i društvenih vještina koje su neophodne u današnje doba. Savjesno i svjesno stvaranje vlastitih e-portfolija i pozitivnih digitalnih tragova iznimno je važno za svakog pojedinca. Obilježje je te domene i razvijanje otvorenosti prema novim tehnološkim dostignućima u području informacijske i komunikacijske tehnologije.
​Domena e-Društvo temelji se na činjenici da živimo u informacijskome društvu u kojemu se digitalna tehnologija uvukla u sve pore života. Teme kao što su područje sigurnosti na mreži, zaštita podataka, elektroničko nasilje i briga o svojemu digitalnom ugledu razvijaju potrebne vještine i stavove nužne za odgovorne, kompetentne, kreativne i pouzdane sudionike digitalnoga društva. Objavljivanje te dijeljenje podataka, sadržaja i izvora uz poštivanje svih etičkih načela omogućuje širem broju ljudi stvaranje novih znanja i vrijednosti. Istraživanje poslova i područja u kojima se koristi IKT-om doprinosi budućoj profesionalnoj orijentaciji i razvoju mlade osobe.
Domene se međusobno isprepliću i dopunjuju tako da pojedine sadržaje možemo razmatrati u više domena. Primjerice, temeljne koncepte rada računala ili mrežnih uređaja razmatramo u domeni Informacije i digitalna tehnologija, ali i u domeni Digitalna pismenost i komunikacija u kojoj je neophodno poznavanje mogućnosti uređaja kako bismo mogli odabrati prikladno rješenje za određeni zadatak ili problem.

Tekst preuzet iz Kurikuluma nastavnog predmeta Informatika za osnovne škole i gimnazije