2.2. Prijenos podataka mrežom


Osnovna zadaća računalne mreže jest pouzdana i brza razmjena podataka između računala u mreži. Prijenos podataka između računala u mreži ne obavlja se odjedanput kao kontinuirani niz bitova.

Paketni prijenos podataka?
Datoteka koju prenosimo mrežom dijeli se u male dijelove koji se nazivaju paketi pa se takav način prijenosa naziva paketni prijenos podataka.


Dijelovi paketa su:
– zaglavlje (header) – sadržava podatke o primatelju i pošiljatelju
– tijelo s podatcima
– začelje (flag) – dio paketa namijenjen provjeri ispravnosti poruke


NAČINI PRIJENOSA PODATAKA

Računalo-pošiljatelj dijeli datoteku na pakete i šalje ih u mrežu. Ti paketi pronalaze najbliži usmjernik (router) i usmjerava pakete najboljim putem do računala primatelja.
Računalo-primatelj prima i provjerava pristigle pakete te ih ukoliko su ispravni spaja u datoteku nakon čega je ona potpuno jednaka prvotnoj datoteci poslanoj s računala pošiljatelja.

Za slanje/primanje paketa u LAN mreži nije potreban usmjernik, već s njima upravlja preklopnik (switch).
Na putu mrežom paketi mogu proći i nekoliko usmjernika sve do onog najbliže računalu-primatelju. Ako je iz nekog razloga paket neispravan ili nije stigao do primatelja, pošiljatelj prima poruku da ponovi slanje te datoteke.
Usmjernik (Router) – mrežni uređaj koji usmjerava podatkovne pakete najboljim putem kroz labirint mreže. Njegova glavna zadaća je prosljeđivanje paketa iz jedne mreže u drugu.


NORME ZA PRIJENOS – PROTOKOLI

Norma za prijenos (Protocol) je skup dogovorenih pravila koja osiguravaju pouzdan prijenos podataka putem računalne mreže. Ta dogovorena pravila osiguravaju:
– podjelu datoteke u pakete kod pošiljatelja
– pouzdan put mrežom preko usmjernika
– provjeru paketa i ponovno spajanje u poslanu datoteku

TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) je najpoznatija norma za prijenos podataka na kojoj je utemeljen internet.


IP adrese

Mi imamo svoje kućne adrese, a računala? IP adrese!

Važno! Kako bi paketi u mreži uspješno stigli na odredište, računala i usmjernici moraju imati svoje jedinstvene IP adrese. Zato u jednoj računalnoj mreži ne mogu postojati 2 uređaja (mrežne kartice) s istom IP adresom.
Usmjernik (router) ima dvije IP adrese: privatnu (prema lokalnoj mreži) i javnu (prema internetu, WAN) koju mu dodijeljuje pružatelj internetskih usluga ISP (Internet Service Provider).

Kako bi računala u LAN mreži mogla komunicirati, moraju imati IP adrese u istoj podmreži (subnet). Maska podmreže (Subnet Mask), npr. 255.255.255.0 je mrežni raspon na kojem ta IP adresa djeluje. U ovom je primjeru mogući raspon privatnih IP adresa od 192.168.1.1. do 192.168.1.254. S obzirom da su adrese koje počinju s 0 i završavaju na 255 već rezervirane, u ovu mrežu je moguće spojiti najviše 254 uređaja.

Javna IP adresa je jedinstvena adresa npr. usmjernika prema internetu ili adresa nekog mrežnog sjedišta na nekom poslužitelju.

Privatna IP adresa je adresa koja nije jedinstvena (može se ponavljati, ali ne u istoj lokalnoj mreži). Pri izlasku korisnika na internet, privatna IP adresa pretvara se u javnu.

Statička IP adresa (nepromijenjiva) – koriste je računala koja su stalno spojena na internet (mrežni poslužitelji).

Dinamička IP adresa (promijenjiva) – dodjeljuje je pružatelj internetskih usluga (ISP) prilikom spajanja korisnika na internet (tako štedi resurse jer IP adrese dodijeljuje samo onim računalima koja su trenutno spojena na mrežu) ili je dodjeljuje usmjernik (router) prilikom spajanja nekog mrežnog uređaja u lokalnu mrežu.

Ping – naredba koja se upisuje u naredbeni redak kako bismo testirali vezu između dva uređaja na mreži.

IP adresa u dekadskom obliku

binarni oblik – koristi znamenke 0 i 1
dekadski oblik – koristi znamenke 0-9
heksadekadski oblik – koristi znamenke 0-9, A-F

Bez obzira je li IP adresa privatna ili javna, IP adresa (IPv4 norma) se sastoji od 32 bita (4 bajta) koji se pri zapisu odvajaju točkama.

Kako se IPv4 normom može zadati najviše oko 4,3 milijarde IP adresa, zbog rasta broja korisnika na internetu i potrebe za većim brojem IP adresa) sve češće se koriste IP adrese IPv6 norme koje se satoje od 128 bita (16 bajtova). Takve adrese imaju 8 grupa heksadekadskih znakova razdvojenih dvotočkom.
Primjer IPv6 adrese: 2002:1F93:B887:0000:0000:0000:1F93:B887
Grupe s nulama se mogu izostaviti (ne pisati ih) pa će onda ta adresa izgledati ovako: 2002:1F93:B887::1F93:B887


Kako doznati IP adresu računala u lokalnoj mreži?
Možemo je doznati na više načina. Jedan od njih je pokretanje programa Naredbeni redak na računalu za kojeg želimo doznati IP adresu.
– klik na tipke WIN + R
– u otvoreni dijaloški okvir Pokreni upiši cmd
– klik na Enter
– u otvoreni program Naredbeni redak upiši ipconfig
– klik na Enter

Ako je računalo povezano na žičnu vezu, IP adresu možemo doznati:
– klik na Start
– odaberi Postavke
– odaberi Mreža i Internet
– odaberi Ethernet
– klik na naziv veze
– u otvorenom prozoru pri dnu (skrolaj) na Svojstva i bit će vidljiva IP adresa

Kako doznati IP adresu vašeg računala na internetu?
Usmjerniku preko kojeg se računalo spaja na internet, DSL tehnologijom, pružatelj internetskih usluga dodjeljuje javnu dinamičku IP adresu. Ta se adresa, ovisno o pružatelju, a radi uštede njegovih resursa, najčešće mijenja svaka 24 sata. Iako je adresa promjenjiva, u slučaju incidenata učinjenih s bilo kojeg računala na internetu, pružatelj kojem pripada javna IP adresa računala s kojeg je incident počinjen zna podatke o korisniku kojemu pripada ili je pripadala ta IP adresa.

Ako zbog bilo kojih razloga želite saznati trenutačnu javnu IP adresu vašeg računala (usmjernika) na internetu, postoji više mrežnih servisa koji to omogućuju. Istražite ih.

Kako doznati privatnu IP adresu Android pametnog telefona u lokalnoj mreži?
Potrebno je na računalu odabrati:
Postavke → O uređaju → Status – IP adresa

Kako doznati IP adresu nekog mrežnog sjedišta?
– klik na tipke WIN + R
– u otvoreni dijaloški okvir Pokreni upiši ping adresa_mrežnog_sjedišta (npr. ping www.skole.hr)

Ako IPv4 adresu upišemo u adresnu traku mrežnog preglednika i kliknemo na Enter, otvorit će nam se tražena mrežna stranica. Tako možemo provjeriti da se radi o navedenoj adresi mrežnog sjedišta 😉


PITANJA ZA PONAVLJANJE

 1. Što je paketni prijenos podataka?
 2. Koji su dijelovi paketa?
 3. Koja su dva načina prijenosa podataka? Opiši ih.
 4. Tko upravlja slanjem i primanjem paketa u LAN mreži?
 5. Što je usmjernik i koja je njegova zadaća?
 6. Što je norma za prijenos podataka – protokol?
 7. Koja je najpoznatija norma za prijenos podataka?
 8. Kako se nazivaju adrese računala na mreži?
 9. Od čega se sastoji IP adresa?
 10. Koliko IP adresa ima usmjernik? Objasni.
 11. Koje vrste IP adresa postoje? Objasni.
 12. Razlika između statičke i dinamičke adrese.
 13. Što je naredba Ping?
 14. Preračunaj IP adresu iz binarnog oblika u dekadski i obrnuto. (zadatak)

KAHOOT KVIZ