2.4. Online pohrana

Ako namjeravamo sačuvati određene datoteke, potrebno je napraviti njihovu sigurnosnu kopiju (backup). U tu su se svrhu prije koristili optički i drugi mediji (CD, DVD, USB (memorijski štapić), diskete i sl.), no u novije vrijeme sve popularnije rješenje je pohrana podataka u Oblaku (Cloud).

Sigurnosne kopije (backup) izrađujemo i spremamo na sigurnu lokaciju zbog zaštite od gubitka dokumenata koji su nam najvažniji.

Oblak omogućuje jednostavno stvaranje datoteka na mreži, dodavanje postojećih datoteka, organizaciju datoteka, dijeljenje datoteka te istovremeni rad više korisnika na istoj datoteci u stvarnom vremenu itd..

Postupak pohrane podataka u Oblaku naziva se online (mrežna) pohrana. Postoji nekoliko servisa za pohranu podataka u Oblaku, primjer su Google Disk, OneDrive i Dropbox.


PREDNOSTI POHRANE PODATAKA U OBLAKU

  • stalna dostupnost podataka s bilo kojeg uređaja koji ima pristup internetu
  • svi podatci pohranjeni su na jednom mjestu
  • sami određujemo kome ćemo dopustiti pristup našim podatcima
  • mogućnost gubitka podataka je vrlo mala.


PITANJA ZA PONAVLJANJE

  1. Zašto je dobro stvarati sigurnosne kopije datoteka?
  2. Što je online pohrana?
  3. Koje nam mogućnosti nudi online pohrana podataka u Oblaku?
  4. Prednosti uporabe online pohrane podataka.
  5. Navedi barem 3 primjera servisa za online pohranu podataka.

KAHOOT KVIZ