2. RAZREDOBRADA NASTAVNIH JEDINICA PO TEMAMA

RAČUNALO NA MREŽI
Moje računalo
Operativni sustav
Moji programi
Internet
Zašto je važan internet
Mrežni preglednik
Pretražujemo internet
Portali
Obrazovni portali
Učimo na mreži
Provjera znanja (A.2.1., A.2.2., C.2.1., D.2.1., D.2.2.)

MOZGALICE
Mozgalica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provjera znanja (B.2.1., B.2.2.)

MOŽEMO I DIGITALNO
Računalne mape i datoteke
Pišemo digitalno
Bojanje 3D
Videosastanak
Provjera znanja (C.2.1., C.2.2., C.2.3.)

SCRATCH
Programski jezik Scratch
Osnovne naredbe programa Scratch
Pokretanje lika u Scratchu
Točan redoslijed naredbi
Kad si sretan, ponovi sve ovo
Spremamo svoje programe
Izrada lika u Scratchu
Izrada pozadine u Scratchu
Provjera znanja (B.2.1., B.2.2.)

ZDRAVLJE I SIGURNOST
Sigurnost na internetu
Čuvamo i štitimo osobne podatke
Moji digitalni tragovi
Računala oko nas
Provjera znanja (C.2.1., D.2.1., D.2.2., D.2.3., D.2.4.)
Odgovorno se ponašamo na mreži
Zanimanja ljudi
Što tko radi?
Brinemo se o zdravljuDomene u organizaciji predmetnoga kurikuluma Informatike

Četiri su domene kojima će se realizirati ciljevi predmeta Informatika: e-Društvo, Digitalna pismenost i komunikacija, Računalno razmišljanje i programiranje te Informacije i digitalna tehnologija.
Računalna znanost i upravljanje podacima čine temelj informatičkoga društva. Zato predmet Informatiku čine osnovna znanja i koncepti računalne znanosti te razumijevanje digitalnoga prikaza, pohrane i prijenosa podataka uporabom računala, digitalnih uređaja ili mreža. Navedeni sadržaji izučavaju se u domeni Informacije i digitalna tehnologija.
Također, neophodno je razvijati logičko i algoritamsko razmišljanje koje je važno za oblikovanje problema načinom koji je prikladan za njihovo rješavanje s pomoću računala, a to se može primijeniti u drugim područjima i svakodnevnome životu. Računalno razmišljanje temeljni je pristup kojim se razvija sposobnost rješavanja problema i programiranja. Pritom je naglasak na usvajanju procesa stvaranja aplikacije od početne ideje do konačnoga proizvoda, a ne isključivo na usvajanju sintakse i semantike programskoga jezika. Aktivnosti i sadržaji ishoda iz domene Računalno razmišljanje i programiranje razvijaju inovativnost, stvaralaštvo i poduzetnost te daju vrijedna znanja koja se mogu ugraditi u budući profesionalni život.
Domena Digitalna pismenost i komunikacija usko je povezana s ostalim domenama i daje temeljne digitalne kompetencije koje su neophodne za kvalitetnu primjenu tehnologije pri obavljanju svakodnevnih obveza, ali i za stjecanje kompetencija iz ostalih domena. Uporabom različitih programa za komunikaciju i suradnju omogućuje se razvijanje komunikacijskih i društvenih vještina koje su neophodne u današnje doba. Savjesno i svjesno stvaranje vlastitih e-portfolija i pozitivnih digitalnih tragova iznimno je važno za svakog pojedinca. Obilježje je te domene i razvijanje otvorenosti prema novim tehnološkim dostignućima u području informacijske i komunikacijske tehnologije.
​Domena e-Društvo temelji se na činjenici da živimo u informacijskome društvu u kojemu se digitalna tehnologija uvukla u sve pore života. Teme kao što su područje sigurnosti na mreži, zaštita podataka, elektroničko nasilje i briga o svojemu digitalnom ugledu razvijaju potrebne vještine i stavove nužne za odgovorne, kompetentne, kreativne i pouzdane sudionike digitalnoga društva. Objavljivanje te dijeljenje podataka, sadržaja i izvora uz poštivanje svih etičkih načela omogućuje širem broju ljudi stvaranje novih znanja i vrijednosti. Istraživanje poslova i područja u kojima se koristi IKT-om doprinosi budućoj profesionalnoj orijentaciji i razvoju mlade osobe.
Domene se međusobno isprepliću i dopunjuju tako da pojedine sadržaje možemo razmatrati u više domena. Primjerice, temeljne koncepte rada računala ili mrežnih uređaja razmatramo u domeni Informacije i digitalna tehnologija, ali i u domeni Digitalna pismenost i komunikacija u kojoj je neophodno poznavanje mogućnosti uređaja kako bismo mogli odabrati prikladno rješenje za određeni zadatak ili problem.

Tekst preuzet iz Kurikuluma nastavnog predmeta Informatika za osnovne škole i gimnazije