3.4. Rad s ulaznim vrijednostima

NAREDBE input(), int()

Do sada smo naučili kako upotrijebiti varijable u naredbi pridruživanja te naredbi za ispis. Napisali smo jednostavan računalni program koji je izračunao zbroj brojeva A i B, ali sa već određenim jedinicama. Možemo li napisati program a da korisnik upiše sam brojeve koje želi, a ne one koje mu mi (programeri) određujemo? Naravno da da. 😉

Za pisanje takvog računalnog programa koriste se ulazne vrijednosti. To su vrijednosti koje nisu unutar naredbe pridruživanja i samog programa (npr. a=10) nego se njihove vrijednosti unose preko tipkovnice (kad se program pokrene u interaktivnom sučelju će tražiti unos tih podataka).

Naredba input() računalu naređuje unošenje neke cjelobrojne vrijednosti (naredba int()) s pomoću tipkovnice i pridruživanje te vrijednosti varijabli A.
Naredba input() – traži od korisnika unos ulaznih vrijednosti koji će se dalje koristiti u izvršenju programa. Podatak koji se unosi uvijek se pridružuje nekoj varijabli:
a = input ( ‘Neka vrijednost: ‘ )
Prvo se upisuje naziv varijable, zatim znak pridruživanja, naredba input, a u zagradi poruka koja će se prikazati prije unosa ulazne vrijednosti (poruka nije obvezna, ali je poželjna zbog lakšeg snalaženja u programu).

Naredba int() – pretvara podatak u cjelobrojnu vrijednost. Prema osnovnim postavkama, naredba input() uneseni podatak pridružuje varijabli kao znakovni niz. Ako se unose brojevi, naredba int() prije pridruživanja unesenu vrijednost pretvori u broj.

integer (engl.) -> cijeli broj -> skraćeno int
input (engl.) -> ulaz -> ulazne vrijednosti


image alt
Naredbe se izvršavaju s desna na lijevo:
1 – naredba input ispiše poruku u zagradi i traži da korisnik upiše podatak. U tom trenutku izvršenje skupa naredbi je zaustavljeno dok se podatak ne unese.
2 – naredba int uneseni podatak pretvara u cjelobrojnu vrijednost
3 – operacijom pridruživanja uneseni podatak se pridružuje varijabli (u ovom slučaju a)


VAŽNO!
Ako u računalnom programu pišemo neku brojčanu vrijednost obavezno je navesti naredbu int()
Ako u računalnom programu pišemo samo znakovni niz, dovoljno je napisati naredbu input()

Slika prikazuje primjer naredbe input() kojom se računalu naređuje unošenje neke cjelobrojne vrijednosti (naredba int()) s pomoću tipkovnice i pridruživanje te vrijednosti varijabli A. Izvršenjem naredbe, u interaktivnom sučelju pojavit će se poruka Unesi prvi broj: nakon čega program čeka na unos neke vrijednosti putem tipkovnice.
Slika prikazuje primjer naredbe input() kojom se računalu naređuje unošenje neke riječi (znakovnog niza) s pomoću tipkovnice i pridruživanje te vrijednosti varijabli rijec1. Izvršenjem naredbe, u interaktivnom sučelju pojavit će se poruka Unesi prvu riječ: nakon čega program čeka na unos znakovnog niza putem tipkovnice.

OSNOVNE POGREŠKE U RADU S ULAZNIM VRIJEDNOSTIMA

Koliko je važno znati kakve ulazne podatke očekuje računalni program?
Zbog toga jer ako npr. napišemo naredbu int(), a u interaktivnom sučelju pri izvršavanju programa unesemo riječ (znakovni niz), program će nam prikazati grešku!

Međutim, sada nam je puno lakše, jer program nije napisan u interaktivnom sučelju (kad bi zbog ovakve greške trebali sve pisati ispočetka), već u uređivačkom pa ga je potrebno samo ponovno pokrenuti i upisati ispravan unos (npr. broj 2)!


LISTIĆ ZA SAMOPROCJENU ZNANJA


DOMAĆI RAD

<- prepiši zadatke u bilježnicu pa riješi… ili isprintaj, zalijepi i riješi….
ne šaljite mi rješenja, pregledati ću bilježnice u školi

3.1.-3.4. nastavni listić2
UPUTA ZA PRIJAVU ->