3.5. Kako radi moj program?


Neke stvari se najbrže rade polako.


Za računalni program kojeg pišemo da korisnik može sam upisati tražene vrijednosti (sjeti se! -> int(input()) ) kažemo da je program s ulaznim vrijednostima. Npr.

Ako znamo da je ovo rezultat/ispis nekog računalnog programa (a znamo po tome što se rezultat programa ispisuje plavom bojom) -> onda je lako zaključiti da su u programu zadane ulazne vrijednosti int(input()).
Prema tome, proučimo li ovaj ispis, računalni program nije teško zaključiti kako bi računalno rješenje trebalo izgledati.


U redu. Kako onda radi ovaj naš program? Od čega se sastoji?
Već otprije znamo da Python izvršava naredbe jednu za drugom (slijedno), onako kako su napisane. Promotrimo li gornje računalno rješenje, jasno se ističu tri osnovna dijela izvršavanja računalnog programa.

  1. Unos podataka (ULAZ)
  2. Obrada podataka (OBRADA)
  3. Ispis rezultata obrade (IZLAZ)

Ti se dijelovi mogu prepoznati u svakom računalnom programu.


Analizom nekog računalnog programa, odnosno ulaznih i izlaznih primjera provjeravamo točnost rješenja. Ukoliko primjetimo da se rješenje/ispis razlikuje od očekivanog, velika je vjerojatnost da je nastala pogreška. Takve pogreške nazivamo logičke pogreške. Najčešće nastaju zbog npr. krivog izračunavanja, pogrešnog odabira varijabli ili formula za izračunavanje.
Pogreške nastale zbog krivo napisanih naredbi, zaboravljenih zagrada i sl. nazivamo sintaktičke pogreške. Tada se u interaktivnom sučelju pojavljuje obavijest s naznakom o kakvoj je pogrešci riječ te u kojoj se liniji programa ona nalazi.


VJEŽBE

1. Napiši program koji će izračunati opseg kvadrata sa stranicom a.

2. Napiši program koji te traži da uneseš neka dva broja (proizvoljno), a zatim ispisuje zbroj, razliku, umnožak i količnik ta dva broja, jedno ispod drugog.
*za prelazak u novi red možete koristiti znak \n

ili


SAMOSTALNE VJEŽBE
(Zadani su primjeri testiranja. Analiziraj ih i prema njima napiši računalne programe.)

1. Napiši program koji pita unos u kilometrima, a zatim ih pretvara u metre.
Primjer testiranja:


2. Ana i Marija čitaju lektiru. Ana je pročitala n stranica knjige, a Marija tri puta više od nje. Napiši program koji će na temelju ulaznih vrijednosti izračunati i ispisati koliko je stranica pročitala Marija.
Primjer testiranja:


3. Napiši program za pravokutnik koji treba izračunati opseg i površinu tog pravokutnika.
o=2*a+2*b
p=a*b
Primjer testiranja:


4. Napiši program koji te pita koja ti je omiljena pjesma, a zatim ispisuje rečenicu: Uživaj u pjesmi (ime varijable), uhvati ritam muzike za ples!
Primjer testiranja:


5. Napiši program koji pretvara vrijednost izraženu u metrima u vrijednost izraženu u decimetrima (dm), centimetrima (cm) te u milimetrima (mm).
Primjer testiranja:


6. Napiši program koji pretvara vrijednost izraženu u metrima (m) u vrijednost izraženu u kilometrima (km).
Primjer testiranja:


7. Na stolu je stoljnjak duljine a decimetara (dm) te širine b decimetara (dm). Na svaki dm2 trebaš zašiti dvije sličice. Napiši program koji će izračunati koliko je sličica potrebno kako bi sličicama, prema zadanom naputku, popunio cijeli stoljnjak.
Primjer testiranja:DOMAĆI RAD

Vježbati sve gore postavljene zadatke!