4.1. Obilježja kvalitete grafičkog zapisa na zaslonu i pisaču

KRATICE
ppi -> pikseli po inču
dpi -> dot per inch (točkice po inču)
RGB -> red-green-blue (sustav boja)
CMYK -> cyan, magenta, yellow, key – boje za pisače
CcMmYK -> cyan, svijetla cyan, magenta, svijetla magenta, yellow, key – boje za pisače


ZASLON (DISPLAY)

-> dio monitora na kojem se prikazuje slika

 • LCD -> Liquid Crystal Display
 • LED -> Light Emitting Diode

RAZLIKE između LCD i LED zaslona:

 • po tehnologiji izrade
 • po veličini (duljina dijagonale zaslona izražava se mjernom jedinicom inč (engl. inch)
 • po razlučivosti (rezoluciji)
 • po osjetjivosti na dodir (touch screen)

INCH (palac) je angloamerička mjerna jedinica za duljinu!
1 inch (1″) = 2,54 cm


PIKSEL je najmanji gradivni element slike (najmanji dio slike).
Sastoji se od 3 podpiksela (RGB):

 • crveni
 • zeleni
 • plavi

Za prikaz slike na zaslonu koristi se RGB.
RGB sustav nazivamo i aditivnim sustavom, jer bijela boja nastaje dodavanjem svih triju boja, a crna njihovom odsutnošću.

Nijanse boje se stvaraju ovisno o jačini osvijetljenosti svakog podpiksela.

Svaki je piksel opisan bitovima (nulama i jedinicama), a dubina boja je određena brojem bitova kojima je opisan jedan piksel.


Razlučivost (rezolucija)-> definirana ukupnim brojem elemenata slike (piksela) po jedinici dužine (najčešće inču), ppi (piksela po inču). Razlučivost zaslona ovisi o grafičkoj kartici, a ograničena je rasponom koji je odredio proizvođač zaslona.

KVALITETA SLIKE OVISI o broju piksela koji tvore sliku I o broju bitova koji opisuju jedan piksel (dubina boja).

USPOREDBA (prikaz slike na zaslonu vs. ispis slike na pisaču)
Za kvalitetan prikaz slike na zaslonu dovoljna je razlučivost (rezolucija) 72-96 ppi (piksela po inču), a za kvalitetan ispis slike na pisaču potrebna je razlučivost veća od 150 dpi (dot per inch / točkica po inču).


PISAČI

 • tintni (ink-jet) -> tintu (boju) prska u obliku sitnih točkica po papiru
 • laserski (laser) -> prah (boju) nanosi i laserom zapeče na papiru

KVALITETA ISPISA SLIKE NA PISAČU -> što pisač upotrebljava više dpi (točkica po inču) za ispis jednog piksela slike to će kvaliteta biti bolja.

RAZLUČIVOST (REZOLUCIJA) pisača se iskazuje u točkicama po inču (dpi -> dot per inch)
Neke od razlučivosti pisača su: 300, 600, 1200, 2400 dpi. Što veća razlučivost – kvaliteta ispisa je veća, ali ispis traje dulje.

Nijanse (tonovi) boja točkica koje se prskaju po papiru nastaju miješanjem 4 ili 6 boje:

 • CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key)
 • CcMmYK (Cyan, svijetli CyanMagenta, svijetla MagentaYellowKey) – sustavi boja koji se koriste kod pisača, miješanjem ovih boja nastaju sve ostale nijanse boja

ANALOGNA FOTOGRAFIJA VS. DIGITALNA FOTOGRAFIJA

Analogna fotografija -> nastaje na fotoosjetljivom papiru, koji se preko negativa filma osvjetljava te kemijskom obradom u tamnoj komori razvija u fotografiju. Nakon sušenja fotografiju možemo gledati na papiru na kojem se pojavila nakon navedenog postupka.

Digitalna fotografija -> fotografija snimljena digitalnim uređajem, na čiji se spremnik u obliku datoteke zapisuje binarno (bitovima – nulama i jedinicama). Možemo je gledati na zaslonu digitalnog uređaja.


SAŽIMANJE (KOMPRIMIRANJE)

Sažimanje fotografija, zvučnih i videozapisa -> provodi se na računalu sa svrhom smanjenja veličine datoteke, radi njenog bržeg prenošenja i dijeljenja na mreži. Provodi se na dva načina:
– bez gubitka podataka (kvalitete) -> manje je učinkovito jer svi podatci ostaju sačuvani u datoteci
– sa gubitkom podataka (kvalitete) -> učinkovitije je jer se neki podatci namjerno odbacuju

PREDNOSTI sažimanja:
– smanjenje potrebne količine memorije na spremniku računala
– brže slanje i preuzimanje putem računalnih mreža (e-pošta, društvene mreže, računarstvo u oblaku…)
– mrežne stranice sa sažetim slikama i videozapisima brže će se učitavati
– dokumenti u kojima umećemo slike, zvučne zapise i/ili videozapise zauzimat će manje mjesta na spremniku, a razmjena će biti brža (brže će se učitavati)

NEDOSTATCI sažimanja:
– manji ili veći gubitak kvalitete slike, zvučnog ili videoformata


ZADATCI

PRIMJER 1

Na računalu imamo vrlo kvalitetnu sliku A4 formata (297 mm x 210 mm). Razlučivost slike je 842 x 596 piksela (72 ppi). Možemo li pisačem ispisati tu sliku preko cijelog A4 papira, a kao rezultat dobiti vrlo kvalitetnu sliku na papiru?
Ne možemo jer za vrlo kvalitetan ispis na papiru razlučivost slike mora biti 300 ppi.
Kolike bi, dakle, dimenzije (razlučivost) slike u pikselima trebale biti? 

Izračunajmo zajedno!

Slika na zaslonu
Dimenzije A4 formata (297 mm x 210 mm) izražene u inčima su 11.69” x 8,27”.
Pomnoživši inče s brojem piksela po inču, kao rezultat dobili smo razlučivost slike u pikselima.
11,69” x 72ppi = 842
8,27” x 72ppi = 595
Dakle, 842 x 595 piksela. 
Dakle, veličina slike A4 formata na zaslonu, uz razlučivosti 72 ppi, iznosi 842 x 595 piksela.

Slika na pisaču
Kolike će onda biti potrebne dimenzije slike u pikselima ako znamo da je za ispis vrlo kvalitetne slike A4 formata uvjet kvalitete razlučivost slike 300 ppi?
Izračun:
11,69” x 300 ppi = 3507
8,27” x 300 ppi= 2480
Dakle, 3507 x 2480 piksela.
Dakle, za ispis vrlo kvalitetne slike preko cijelog A4 formata papira (razlučivost 300 ppi), dimenzije slike morale bi biti 3507 x 2480 piksela.

Na osnovi tog primjera možemo zaključiti da za ispis kvalitetne slike na pisaču (papiru), u odnosu prema zaslonu, slika mora biti izgrađena od puno više piksela.


PRIMJER 2

Na primjer, želimo ispisati fotografiju rezolucije 2560 x 1440. Razlučivost uređaja za ispis je 300 dpi. Pomoću formule odredimo dimenzije ravnog medija na koji će se ova slika ispisati.

 • X = (2,54 * 2560) / 300 = 21 centimetar širine;
 • X = (2,54 * 1440) / 300 = 12 centimetara duljine.

Dakle, veličina foto papira potrebna za ispis ove slike, trebao bi biti dimenzija 21 x 12 cm.


PRIMJER 3

Za monitore dijagonale 24″ i omjera 16:9 preporučena je razlučivost 1920×1080 piksela.
To znači da je 1920 piksela u jednom redu x 1080 redova = 2.073,600 piksela, odnosno 2,07 megapiksela.
Znači, preporučena razlučivost za navedenu veličinu i omjer monitora je približno 2 megapiksela ili 92 ppi.


PPI KALKULATOR
https://www.calculatorsoup.com/calculators/technology/ppi-calculator.php


– OVO TREBAM ZNATI –

 1. Kako se naziva najmanji gradivni element slike?
 2. Što je piksel i od čega se sastoji? Čime je opisan?
 3. Od kojih podpiksela se sastoji piksel u boji?
 4. Kako nastaje bijela boja na zaslonu?
 5. Crna boja na zaslonu nastaje odsutnošću sve tri boje (crvene, zelene i plave)?
 6. O čemu ovisi razlučivost zaslona i čime je ograničena?
 7. Što je dubina boje?
 8. Koje vrste pisača se danas najčešće upotrebljavaju?
 9. Kako se iskazuje razlučivost pisača?
 10. Koliko iznosi 1 inch?
 11. Kako boju nanosi laserski pisač, a kako tintni pisač?
 12. O čemu ovisi stvaranje određene nijanse boje?
 13. Kako nastaju nijanse (tonovi) na pisaču?
 14. Na koji način se provodi sažimanje datoteka?
 15. Koje su prednosti uporabe sažetih formata?
 16. Kada je potrebno prilagoditi formate grafičkih, zvučnih i videozapisa i zbog čega?

LISTIĆ ZA SAMOPROCJENU ZNANJA


ZAIGRAJ I PONOVI!

https://kahoot.it/challenge/05352336?challenge-id=906f1065-ec2c-4dff-8a8b-1405ca5cffb5_1712523108657