4. RAZREDOBRADA NASTAVNIH JEDINICA PO DOMENAMA

DOMENA INFORMACIJE I DIGITALNA TEHNOLOGIJA (PLAVA)
Čovjek i stroj
Tajne poruke
Mali kriptografi
Računalne mreže
Koristimo se mrežama
Uloga računalne mreže
Komuniciramo na mreži
Pretražujemo podatke na internetu
Napredno pretraživanje podataka
Provjera znanja (A.4.1., A.4.2., A.4.3.)

DOMENA RAČUNALNO RAZMIŠLJANJE (ROZA)
Mozgalica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

DOMENA DIGITALNA PISMENOST I KOMUNIKACIJA (ŽUTA)
E-portfolio
Instalirani i online programi
Poštujemo i uvažavamo tuđi rad
Stvaramo videoprojekte
Organiziramo svoje videoprojekte
Moj prvi digitalni projekt
Projekt Moja Hrvatska
Provjera znanja (C.4.1, C.4.2., C.4.3.)

DOMENA RAČUNALNO RAZMIŠLJANJE I PROGRAMIRANJE (ROZA)
Radno okružje u Scratchu
Donosimo odluke: ako…onda
Razgovor likova u Scratchu
Potražite me u labirintu
Izrada igara u Scratchu
Mozgalica 13
Matematički kviz
Kviz o Peri Kvržici
Moja slikovnica
Moj zavičaj
Provjera znanja (B.4.1., B.4.2.)

DOMENA E-DRUŠTVO (ZELENA)
Od kamenog oruđa do električnog robota
Tehnologija je svuda oko nas
Deseteroprstno pisanje
Brinemo se za svoje zdravlje
Oprezno na internetu
Vježbanjem čuvamo i unapređujemo zdravlje
Provjera znanja (D.4.1., D.4.2.)Domene u organizaciji predmetnoga kurikuluma Informatike

Četiri su domene kojima će se realizirati ciljevi predmeta Informatika: e-Društvo, Digitalna pismenost i komunikacija, Računalno razmišljanje i programiranje te Informacije i digitalna tehnologija.
Računalna znanost i upravljanje podacima čine temelj informatičkoga društva. Zato predmet Informatiku čine osnovna znanja i koncepti računalne znanosti te razumijevanje digitalnoga prikaza, pohrane i prijenosa podataka uporabom računala, digitalnih uređaja ili mreža. Navedeni sadržaji izučavaju se u domeni Informacije i digitalna tehnologija.
Također, neophodno je razvijati logičko i algoritamsko razmišljanje koje je važno za oblikovanje problema načinom koji je prikladan za njihovo rješavanje s pomoću računala, a to se može primijeniti u drugim područjima i svakodnevnome životu. Računalno razmišljanje temeljni je pristup kojim se razvija sposobnost rješavanja problema i programiranja. Pritom je naglasak na usvajanju procesa stvaranja aplikacije od početne ideje do konačnoga proizvoda, a ne isključivo na usvajanju sintakse i semantike programskoga jezika. Aktivnosti i sadržaji ishoda iz domene Računalno razmišljanje i programiranje razvijaju inovativnost, stvaralaštvo i poduzetnost te daju vrijedna znanja koja se mogu ugraditi u budući profesionalni život.
Domena Digitalna pismenost i komunikacija usko je povezana s ostalim domenama i daje temeljne digitalne kompetencije koje su neophodne za kvalitetnu primjenu tehnologije pri obavljanju svakodnevnih obveza, ali i za stjecanje kompetencija iz ostalih domena. Uporabom različitih programa za komunikaciju i suradnju omogućuje se razvijanje komunikacijskih i društvenih vještina koje su neophodne u današnje doba. Savjesno i svjesno stvaranje vlastitih e-portfolija i pozitivnih digitalnih tragova iznimno je važno za svakog pojedinca. Obilježje je te domene i razvijanje otvorenosti prema novim tehnološkim dostignućima u području informacijske i komunikacijske tehnologije.
​Domena e-Društvo temelji se na činjenici da živimo u informacijskome društvu u kojemu se digitalna tehnologija uvukla u sve pore života. Teme kao što su područje sigurnosti na mreži, zaštita podataka, elektroničko nasilje i briga o svojemu digitalnom ugledu razvijaju potrebne vještine i stavove nužne za odgovorne, kompetentne, kreativne i pouzdane sudionike digitalnoga društva. Objavljivanje te dijeljenje podataka, sadržaja i izvora uz poštivanje svih etičkih načela omogućuje širem broju ljudi stvaranje novih znanja i vrijednosti. Istraživanje poslova i područja u kojima se koristi IKT-om doprinosi budućoj profesionalnoj orijentaciji i razvoju mlade osobe.
Domene se međusobno isprepliću i dopunjuju tako da pojedine sadržaje možemo razmatrati u više domena. Primjerice, temeljne koncepte rada računala ili mrežnih uređaja razmatramo u domeni Informacije i digitalna tehnologija, ali i u domeni Digitalna pismenost i komunikacija u kojoj je neophodno poznavanje mogućnosti uređaja kako bismo mogli odabrati prikladno rješenje za određeni zadatak ili problem.

Tekst preuzet iz Kurikuluma nastavnog predmeta Informatika za osnovne škole i gimnazije