8. RAZRED


Listići za samoprocjenu znanja – jedna od metoda vrednovanja učeničkih postignuća tijekom cijele godine. Samovrednovanjem znanja kojeg ste stekli možete razmišljati o vlastitu procesu učenja i svojim postignućima, izgrađivati odgovornost i samopouzdanje te istodobno razvijati kritičko razmišljanje, analizu i na kraju vrednovanje.
Listići za samoprocjenu znanja ne rezultiraju ocjenom. Oni vam daju povratnu informaciju o tome na kojoj se razini učenja nalazite, koliko ste sadržaja naučili, pomažu vam u analizi vlastita procesa učenja te prilagođavanju ili mijenjanju tog procesa ako je to potrebno.