INTERNET – ŽIVOT NA MREŽI

ISHODI

OŠ INF A.7.1. prepoznaje i opisuje ulogu glavnih komponenti računalnih mreža, istražuje kako obilježja strojne opreme utječu na mrežne aktivnosti, koristi se zajedničkim dijeljenjem resursa na mreži
OŠ INF D.7.1. štiti svoj elektronički identitet i primjenjuje pravila za povećanje sigurnosti korisničkih računa
OŠ INF D.7.2. demonstrira i argumentirano opisuje primjere dobrih strana dijeljenja informacija na internetu i njihova brzog širenja te primjenjuje pravila odgovornoga ponašanja
OŠ INF D.7.3. analizira proces suradnje među članovima virtualnih zajednica te njezin utjecaj na sve članove grupe, provjerava i proučava mogućnosti i načine otvaranja virtualne zajednice
OŠ INF D.7.4. prepoznaje i proučava interdisciplinarne poslove koji su poboljšani razvojem informatike i informacijske i komunikacijske tehnologije