Moji programi

Mnoge radnje koje smo nekada morali raditi s pomoću različitih pomagala, danas možemo jednostavnije i brže obaviti s pomoću računala.

Što djeca rade?
Mogu li sve radnje obaviti s pomoću računala?
Kojim će se programima pritom koristiti?

Da bismo mogli raditi na računalu, potreban nam je KORISNIČKI PROGRAM. Svaki korisnički program sadržava alate koji su potrebni za rad. Za svaku aktivnost imamo zasebne korisničke programe, npr.

WordPad
koristimo za pisanje
Bojanje 3D
koristimo za crtanje
Windows Media Player
koristimo za slušanje glazbe
Google Chrome
koristimo za pregledavanje mrežnih stranica

Svaka osoba na svoje računalo postavlja korisničke programe koji su joj potrebni za rad.

Neki korisnički programi nalaze se u operativnom sustavu, a neke je potrebno ugraditi (instalirati) u računalo.

WordPad
instaliran u OS (operativnom sustavu)
Microsoft Word
samostalno instaliran korisnički program
Bojanje 3D
instaliran u OS (operativnom sustavu)
Microsoft FreshPaint
samostalno instaliran korisnički program

Korisnički programi međusobno se razlikuju po alatima kojima obavljaju neku radnju. Npr. alati za pisanje u WordPad-u ili alati za crtanje u Bojanje 3D nisu isti. Jedni služe za pisanje, a drugi za crtanje. Kad neki program ima više alata za rad, to znači da ima i više mogućnosti koje možemo upotrebljavati.

PONOVIMO!
Sve programe koje sami dodajemo (instaliramo) u računalo nazivamo KORISNIČKI PROGRAMI.


PITANJA ZA PONAVLJANJE

  • Što sadržavaju korisnički programi?
  • Po čemu ćete prepoznati složenost nekog korisničkog programa?
  • Nabrojite korisničke programe kojima se najčešće služite.