Dabar

Izvor slike: https://images.app.goo.gl/yWqNnWMGb5TXUUA6A


Dabar je više od natjecanja, Dabar je izazov!

Ideja o Bebras natjecanju (lit. Dabar) rođena je u Litvi 2003. godine kao rasprava o tome kako privući učenike da uče informatiku. Ime je dobilo asocijacijom na vrijedne i inteligentne dabrove koji nastoje postići savršenstvo u svom području djelovanja i čine sve da bi postigli cilj. Te godine, prof. Valentina Dagiene sa Sveučilišta u Vilniusu imala je za cilj uspostaviti Dabar natjecanje kao međunarodnu inicijativu za informatiku među učenicima svih dobnih skupina. Od njegovih početaka do danas toj inicijativi je pridruženo 67 zemalja, a prvi izazov, kao eksperimentalno ispitivanje, održano je 25. rujna 2004. godine u Litvi u kojem je sudjelovalo 779 učenika.

Drugi tjedan u mjesecu studenom proglašen je svjetskim Bebras tjednom za rješavanje zadataka.

Dabar natjecanje promiče informatiku i računalno razmišljanje među učiteljima i učenicima, ali i široj javnosti. Sudjelovanjem u Dabar natjecanju želi se potaknuti na razvijanje vještina rješavanja problema i informatičkih koncepata uključujući sposobnost da sudionici razgrađuju složene zadatke u jednostavnije komponente, a rješavanje izazova zahtijeva logičko promišljanje, sintezu i analizu, imaginaciju, apstrakciju, algoritamsko razmišljanje, kreativnost koje su ujedno i najvažnije vještine računalnog razmišljanja. Svi su zadatci jedinstveni i temelje se na osnovnim konceptima informatike i računalnog razmišljanja, a elementi igre potiču motivaciju i uključenost učenika te tako stvaraju osjećaj zadovoljstva nakon intelektualnog rasuđivanja.

Kada je 2015. godine započela izrada novog kurikuluma Informatike, planirana je promjena koncepta poučavanje tog predmeta te je stavljen naglasak na kreativno stvaralaštvo i računalno razmišljanje. Tada se pojavila ideja o dovođenju natjecanja Bebras u Hrvatsku.

Hrvatska, kao punopravna članica međunarodne inicijative Bebras od 2016. godine organizira međunarodno online natjecanje Dabar. U susret petom održavanju natjecanja Dabar za učenike, po prvi puta, pripremljeno je i malo iznenađenje za sve učitelje i nastavnike te se održalo i natjecanje Dabroučitelj. Organizator natjecanja za Hrvatsku je udruga “Suradnici u učenju” uz podršku Hrvatskog saveza informatičara, Visokog učilišta Algebra i CARNET-a, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sudionike natjecanja obično nadgledaju učitelji koji mogu integrirati Bebras izazov u svoje nastavne aktivnosti, a izazov se izvodi u školama pomoću računala ili drugih digitalnih uređaja.

https://ucitelji.hr/dabar


ZADATCI SA PROŠLIH NATJECANJA
(za vježbati)

MIKRODABAR
1. i 2. razred OŠ

MILIDABAR
3. i 4. razred OŠ

KILODABAR
5. i 6. razred OŠ

MEGADABAR
7. i 8. razred OŠ