NULAMA I JEDINICAMA DO JEZIKA RAČUNALA

ISHODI

OŠ INF A.5.2. istražuje glavne komponente uobičajenih digitalnih sustava, određuje osnovne funkcije i veze s drugima, istražuje kako se takvi sustavi mogu povezivati mrežom i kako razmjenjivati podatke
OŠ INF A.5.3. analizira način na koji računalo pohranjuje sve vrste podataka
OŠ INF D.5.2. argumentira i procjenjuje važnost zbrinjavanja elektroničkoga otpada te objašnjava postupke njegova zbrinjavanja