O ŠKOLI…

Katolička osnovna škola
Velimira Škorpika 8
22000 Šibenik


POVIJEST ŠKOLE

Šibenski biskup msgr. Ante Ivas 05. studenog 2007. donio je u ime biskupije šibenske Odluku o osnivanju Katoličke osnovne škole sa sjedištem u Šibeniku. Odluka i samo osnivanje škole inicirano je željom roditelja i njihovim čestim upitima hoće li se osnovati katolička osnovna škola za djecu koja pohađaju vjerska odjeljenja gradskih DV ili DV Brat sunce (vrtić Sestara franjevki od Bezgrješne). I drugi roditelji iskazivali su nakanu upisati svoje dijete u Katoličku osnovnu školu.
Nakon izdavanja Rješenja kojim Katolička osnovna škola može početi s obavljanjem djelatnosti osnovnog školstva i izvođenjem nastavnog plana i programa za osnovnu školu, od strane nadležnog MZOS, započele su i uže pripreme na organizaciji rada škole. Za privremenog ravnatelja Katoličke osnovne škole msgr. Ante Ivas imenovao je don Božu Škembera 16. studenog 2007. godine. Zadaća privremenog ravnatelja bila je pripremiti sve potrebno za početak školske godine kako bi nastava počela na vrijeme i u zadovoljavajućim prostornim uvjetima. Za ravnateljicu škole imenovao je o. biskup 11. kolovoza 2008. s. Mandicu Starčević.
Nakon svih priprema, 01. rujna 2008. započela je s radom prva Katolička osnovna škola u Republici Hrvatskoj – u Šibeniku. Upisana su učenici u dva prva i jedan drugi razredni odjel.

Školska zgrada je podijeljena u dva krila, koja spaja topla veza unutar koje su zbornica, knjižnica, ured ravnatelja, tajništvo i računovodsvo . Na taj su način odvojene razredna i predmetna nastava. Škola ima veliku kongresnu dvoranu koja je izvrsna za razne prigode (gostovanja pisaca, dramskih grupa , priredbe, nastupe, projekcije, predstavljanja…). Školska knjižnica je mjesto na koje učenici rado dolaze. Osim posudbe knjiga imaju mog ućnost igranja društvenih igara ili čitanja časopisa. U vanjskom prostoru škole gradi trodijelno školsko igralište. Osim toga u krugu škole imamo i maslinik sa stotinjak posađenih stabala maslina. U krugu škole nalazi se i Memorijalna kapela 113. brigade koja školi omogućuje češća liturgijska i molitvena slavlja. Takav ambijent postat će škola kuća, obiteljski dom te će se učenici, uživajući u njemu, osjećati odgovornima za njihovu školu kuću i sami m time paziti na urednost i na vlasništvo. Briga za ambijent ulazi u ekološki odgoj koji je sve više potreban. U organizaciji katoličke škole kao obiteljskog doma bit će od značajne pomoći svijest da je u njoj prisutna Marija, majka i učiteljica Crkve koja je pratila rast svoga Sina u mudrosti i milosti i koja je od početka pratila Crkvu u njezinom poslanju spasenja.
Uz školu (u sklopu škole) je smještena i kapela koja pridonosi odgojnim ciljevima škole jer je to obiteljsko i intimno mjesto susreta s Gospodinom koji nam govori “Evo ja sam s vama u sve dane” (Mt 28,20)


ŠKOLA DANAS

Učenicima Katoličke osonovne škole uz redovitu nastavu nudimo spektar drugih aktivnosti. U školi djeluje učenička zadruga „Školjka“ i ŠSK „Sokol“. U školi je zaposleno šezdesetak djelatnika. Svi učenici Razredne nastave (1.-4. razreda) sudjeluju u programu produženog boravka. U ovom dijelu rada osobito dolazi do izražaja odgojna dimenzija djelovanja škole. Učiteljice koje su u produženom boravku imaju mogućnost izraziti svoju kreativnost na mnogo načina te na taj način motivirati učenika za aktivno sudjelovanje u raznim aktivnostima. Na ovaj način učenici razredne nastave u školi izvršavaju svoje školske obveze i stoga tijekom tjedna ne nose kući knjige. Za učenike su osigurana tri obroka dnevno koji se pripremaju u našoj školskoj kuhinji. Učenici predmetne nastave (5.-8. razreda) imaju mogućnost uzimanja besplatne školske marende koja se priprema u školskoj kuhinji, a po želji i u dogovoru roditelja s vodstvom škole ostaju i na ručku. U svom djelovanju i radu želimo ponuditi cjelovit pristup odgoju i o brazovanju, koji se temelji na Evanđelju. Želimo uzimati u obzir sve vidove osobe i života: tjelesni, emocionalni, intelektualni, religiozni, društveni i duhovni. Odgojno obrazovni proces u sebi sadrži pripravu i osposobljavanje mladog čovjeka za „napor“, tj. za smisao žrtve, za odricanje i ustrajnost, bez čega nema ni visokih rezultata u znanju. Znanje u svjetlu vjere postaje mudrost življenja i životna vizija. Znanja koja učenici primaju imaju veći utjecaj na osobnu formaciju kada se primaju u ozračju osobne zauzetosti, iskrene uzajamnosti i dosljednosti u stavovima. Učenje, rad, igra, molitva, kreativno korištenje slobodnog vremena i humanitarne aktivnosti pomažu osobi u cjelovitom rastu. Umjesto zamora i dosade u učenju, potrebno je usmjeriti mladog čovjeka k zanimljivostima stvaralaštva. Cilj nam je da uz pomoć Evanđelja izgrađujemo zdravog, snažnog, zrelog i sposobnog mladog čovjeka s vedrim pogledom u budućnost.


IDENTITET ŠKOLE

Identitet katoličke škole jednak je identitetu Crkve iz koje izbijaju izvorne i autentične dimenzije katoličke škole koja se ustrojava kao crkveni subjekt i kao takva je mjesto autentičnog i specifičnoga pastoralnog djelovanja. Katolička škola je privilegirano mjesto kršćanskoga odgoja kao dio evanđeoskoga poslanja Crkve. Crkvenost katoličke škole stoga, nije neki vanjski dodatak, nego temelj, izvor i sadržaj njezinoga katoličkog identiteta kao odgojno obrazovne ustanove. Sv. Ivan Pavao II. kaže da su katoličke škole istovremeno mjesta evangelizacije, cjelovitoga odgoja, inkulturacije i učenja o životnome dijalogu između mladih i različitih religija i društvenih okruženja.
Zahtjev za eklezijalnim, tj. katoličkim identitetom škole ne pretpostavlja zatvaranje pred svijetom, pred drugima i drugačijima, nego upravo suprotno, pretpostavlja još veće dijaloško otvaranje prema svijetu, drugima i drugačijima. Katolička škola, upravo kao crkvena škola, pretpostavlja sklad i jedinstvo vjere, kulture i života koji su vlastiti Crkvi kao takvoj koja je poslana svim narodima do konca vremena naviještati Radosnu vijest o Božjem kraljevstvu. Katolička škola može vršiti svoje odgojno obrazovno poslanje kao odgojno obrazovna ustanova koja odgaja i izgrađuje sklad i jedinstvo vjere, kulture i života učenika, samo kad je svjesna svoje duboke eklezijalne naravi. To je pretpostavka kršćanske zrelosti i odgovornosti u današnjem svijetu velikih izazova, brzih promjena i duboke krize.


MOLITVA

Molitva je sastavni dio života naše škole. Djelatnici imaju u školi mogućnost moljenja Božanskog časoslova svakog jutra i poslijepodneva. Nastava počinje i završava molitvom u svakom razrednom odjelu koju predvodi predmetni nastavnik.


ODGOJNI AUTORITET I PRAVILA

Važan aspekt, a ujedno i najosjetljiviji dio odgoja čini prava ravnoteža između slobode i discipline, što se ponekad čini da ugrožava jedno drugo. Ako se i u najmanjim dnevnim stvarima ne primjenjuju pravilni obrasci ponašanja, karakter učenika se neće moći ispravno formirati i teže će se biti spreman suočiti s izazovima koji će doći u budućnosti. Kvalitetan odgoj podrazumijeva učenje korištenjem pravog značenja slobode. Zbog toga se iz odgoja ne može isključiti autoritativnost koja čini mogućim provođenje autoriteta. To je plod iskustva i kompetentnosti, ali iznad svega zahtjeva prožimanje vlastitoga života i osobne uključenosti. Tek tada to postaje izraz prave ljubavi. Tek tada je odgojitelj svjedok prave istine i dobrote. U odnosu s učiteljem učenik razumije vrijednost pravila koja treba poštivati. Pravila nisu usmjerena sama na sebe nego su postavljena kako bi na najbolji mogući način mogli dijeliti bogatstvo osobnog i zajedničkog života.