Predavanja

Održana predavanja i radionice:

 • Izvješće “Dig. tehnologije u 21. stoljeću: Istraživanje korištenja dig. tehnol. u nastavi i kod kuće – aktivnost i motivacija”, učiteljsko vijeće, 2023.
 • Predavanje „Kad se izvannastavne aktivnosti udruže…“, Županijsko stručno vijeće za Informatiku, 2023.
 • Predavanje „Alati za nadzor digitalnih uređaja“, roditeljski sastanak 2. razreda, 2023.
 • Predavanje “IT in classroom”, Erasmus+ KA121, 2023.
 • Interaktivno izlaganje “Matematika u 3D svijetu: jedan, dva, tri – sada brojiš ti!”, stemKA konferencija, 2023.
 • Predavanje “3D printer kao pomoć u radu s djecom s poteškoćama”, ŽSV za učeničko poduzetništvo, 2023.
 • Radionica „Izrada videozapisa“, učiteljsko vijeće, 2022.
 • Radionica “Roditelji – aktivni sudionici u radu škole”, trajna formacija, 2022.
 • Predavanje „Alati za nadzor digitalnih uređaja“, roditeljski sastanak 7. razreda, 2022.
 • Predavanje “Development of digital skills”, Erasmus+ KA1, 2022.
 • Predavanje „Sigurnost djece na internetu i alati za nadzor digitalnih uređaja“, učiteljsko vijeće, 2022.
 • Interaktivno izlaganje „Travel blog mog mista“, CUC konferencija, 2021.
 • Predavanje Primjeri dobre prakse „Povežimo se“, županijsko stručno vijeće za Informatiku, 2021.
 • Interaktivno izlaganje „Male ruke u velikom svijetu programiranja“, CUC konferencija, 2020.
 • Predavanje „Office 365 i MS Forms“, učiteljsko vijeće, 2020.