PREDSTAVI SE I PREZENTIRAJ

ISHODI

OŠ INF A.7.2. primjenjuje strategije za prepoznavanje i rješavanje rutinskih hardverskih/softverskih problema do kojih može doći tijekom uporabe računalne tehnologije
OŠ INF C.7.1. koristi i upoznaje se s različitim platformama i programima, koje prema potrebi pronalazi i instalira
OŠ INF C.7.2. priprema, izrađuje te objavljuje vlastite mrežne stranice u skladu s dobrom praksom u području intelektualnoga vlasništva, kritički prosuđuje dobra i loša obilježja pojedinih mrežnih sadržaja