PREZENTACIJE

2021./2022.


2020./2021.

“Moja prva prezentacija u Sway-u”

Školski zadatak “Interaktivni sadržaji”

Projekt “Nacionalni parkovi i parkovi prirode”
​​korelacija nastavnih predmeta Priroda i Informatika


​2019./2020.

Projekt “Ovisnosti”
​korelacija nastavnih predmeta Biologija i Informatika

Projekt “Nacionalni parkovi i parkovi prirode”
​​korelacija nastavnih predmeta Priroda i Informatika


2018./2019.

Projekt “Nacionalni parkovi i parkovi prirode”
​korelacija nastavnih predmeta Priroda i Informatika

Život i rad u virtualnom svijetu, 8.razred
​Informatika

Projekt “Charlie Chaplin”
korelacija nastavnih predmeta Hrvatski jezik i Informatika

Projekt “Medijska pismenost”
​korelacija nastavnih predmeta Hrvatski jezik i Informatika