PROJEKTNI ZADATAK (WORD)

Nastavna cjelina: Kako stvoriti i urediti digitalni tekst

Tema: Izrada novinskog članka u Microsoft Wordu

Razred: 6. razred OŠ

Ishodi:

 • OŠ INF C.6.1. izrađuje, objavljuje te predstavlja digitalne sadržaje s pomoću nekoga online i/ili offline programa pri čemu poštuje uvjete korištenja programom te postavke privatnosti
 • OŠ INF C.6.2. koristi se online pohranom podataka i primjerenim programima kao potporom u učenju i istraživanju te suradnji
 • OŠ INF C.6.3. surađuje s drugim učenicima u stvaranju online sadržaja
 • OSR A.3.1. Razvija sliku o sebi
 • OSR A.3.4. Upravlja svojim obrazovnim i profesionalnim putem

Trajanje: 7 školskih sati


1. školski sat – Uvod i Osnove MS Worda (ponavljanje)

 • predstavljanje projektnog zadatka
 • ponavljanje osnova Microsoft Worda (5. razred)
 • podijela učenika u parove
 • odabir teme za svoj novinski članak (to može biti događaj u školi, zajednici, školski projekt, sportski događaj ili neka druga zanimljiva tema…)

 • DOMAĆI RAD:
 • svaki učenik ili par (tim) treba prikupiti informacije o svojoj temi
 • više od jedne stranice u Wordu (calibri, 11pt, prored ne veći od 1,15)

2. školski sat – Izrada novinskog članka

 • jedan učenik iz para (tima) otvara Word dokument na Office365 i dijeli ga (za suradnju) s drugim učenikom. Oboje rade na istom dokumentu. (prijava s AAI korisničkim računom i spremanje na OneDrive)
  • otvoriti mapu KOŠ -> podmapu INFORMATIKA -> podmapu 4. cjelina WORD -> unutra spremiti svoj dokument
 • uvidimo prednosti suradnje na jednom dokumentu te naučimo kako dijeliti dokumente s drugim učenicima
  • zadatak: napisati novinski članak prema dogovorenoj temi
  • koristiti osnovne vještine oblikovanja teksta kao što su naslovi, podnaslovi, odlomci itd.
  • koristiti različite fontove i boje kako bi članak bio privlačan
  • u članke je potrebno uključiti slike (2-3)
 • uvidimo da Word online nema mogućnost postavljanja stupaca – zato moramo imati plan B!
  • učenik koji je otvorio word dokument treba u podmapi 4. cjelina WORD otvoriti prema dolje prikazanoj slici
  • učenik koji ima poveznicu na suradnju datoteku će pronaći pod Zajednički korišteno
 • kad word otvorimo u aplikaciji – u pravilu, otvaramo ga pomoću Worda instaliranog na računalu (a on ima opciju postavljanja stupaca) 🙂