RAČUNALNO RAZMIŠLJANJE I PROGRAMIRANJE

ISHODI

OŠ INF B.6.1. stvara, prati i preuređuje programe koji sadrže strukture grananja i uvjetnoga ponavljanja te predviđa ponašanje jednostavnih algoritama koji mogu biti prikazani dijagramom, riječima govornoga jezika ili programskim jezikom
OŠ INF B.6.2. razmatra i rješava složeniji problem rastavljajući ga na niz potproblema