RAČUNALNO RAZMIŠLJANJE I PROGRAMIRANJE

ISHODI

OŠ INF B.7.1. razvija algoritme za rješavanje različitih problema koristeći se nekim programskim jezikom pri čemu se koristi prikladnim strukturama i tipovima podataka
OŠ INF B.7.2. primjenjuje algoritam (sekvencijalnog) pretraživanja pri rješavanju problema
OŠ INF B.7.3. dizajnira i izrađuje modularne programe koji sadrže potprograme u programskom jeziku
OŠ INF B.7.4. koristi se simulacijom pri rješavanju nekoga, ne nužno računalnoga, problema