RADOVI 2022./2023.


ŠKOLSKI ZADATAK – IZRADA VIDEOZAPISA U PROGRAMU FOTOGRAFIJE


ZADATAK “ŠKOLSKA EKSKURZIJA”/”POSJET VUKOVARU” – IZRADA MREŽNIH PREZENTACIJA U SWAY-u


IZRADA PLAKATA, OSMOSMJERKE I VIDEOZAPISA ZA DAN ŠKOLE – CANVA, WORLD SEARCH LABS, FOTOGRAFIJE


PROJEKT “ODABERI SAM” – IZRADA PREZENTACIJA U POWERPOINT-u I VIDEOZAPISA U FOTOGRAFIJE


ŠKOLSKI ZADATAK – IZRADA POWERPOINT PREZENTACIJA – 5. razred


PROJEKT “KAKO ZVUČI HRVATSKA” – IZRADA PREZENTACIJA U POWERPOINT-u


OBRADA GRADIVA KROZ STRIP – PIXTON