RADOVI 2023./2024.


ŠKOLSKI ZADATAK – IZRADA PREZENTACIJE U GENIAL.LY-u


ŠKOLSKI ZADATAK – IZRADA INFOGRAFIKE U CANVI


ŠKOLSKI ZADATAK – IZRADA UMNE MAPE U CANVI