UMJETNIČKO IZRAŽAVANJE I 3D STVARNOST

ISHODI

OŠ INF C.5.3. osmišljava plan izrade digitalnog rada, izrađuje ga, pohranjuje u mapu digitalnih radova (e-portfolio) i vrednuje ga
OŠ INF C.5.4. upotrebljava multimedijske programe za ostvarivanje složenijih ideja u komunikacijskome ili suradničkome okruženju