ŽIVOT I RAD U VIRTUALNOM SVIJETU

ISHODI

OŠ INF A.8.1. kritički procjenjuje točnost, učestalost, relevantnost i pouzdanost informacija i njihovih izvora (znati izvući najbolje iz bogate ponude informacijskih i obrazovnih portala, enciklopedija, knjižnica i obrazovnih računalnih programa)
OŠ INF D.8.1. učinkovito se koristi dostupnim e-uslugama u području odgoja i obrazovanja
OŠ INF D.8.2. aktivno sudjeluje u sprečavanju elektroničkoga nasilja i govora mržnje